Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ

Εθελοντές Μακράς Θητείας

Φ. 900α /7526/10573/22 Δεκεμβρίου 2009

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 2230/08-12-2009 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου, με θέμα τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, ενημερώθηκα λεπτομερώς τόσο για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προβλήματα και ζητήματα μονιμοποίησης όσο και για τα θέματα βαθμολογικής εξέλιξης που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΜΘ. Κρίνω ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια αφού Υπαξιωματικοί παραπλήσιων θεσμών όπως εθελοντές, ΕΠ.ΟΠ (μετά το πέρας επτά ετών) και ειδικοί φρουροί απολαμβάνουν την εγγύηση της μονιμότητας καθώς και της ασφάλισης στο δημόσιο. Επιπλέον, η δυνατότητα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος αφού μισθολογικά ούτως ή άλλως φτάνουν μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Θα προσπαθήσουμε συνεπώς να συμβάλουμε στην επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας..
Το ΥΠΕΘΑ έχει ήδη καταθέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για εκλογίκευση του ασφαλιστικού συστήματος που αφορά στις κατηγορίες στρατιωτικών που δεν είναι μόνιμοι από την κατάταξή τους, συμπεριλαμβανομένων και των Εθελοντών Μακράς Θητείας, και συνεργάζεται με το συγκεκριμένο Υπουργείο για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Σε ότι αφορά τα προβλήματα της βαθμολογική εξέλιξης των ΕΜΘ, ήδη το ΓΕΕΘΑ έχει λάβει εντολή αφού εξετάσει την παρούσα κατάσταση και το νομικό πλαίσιο των Υπαξιωματικών ανά κατηγορία, να προβεί στη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τους ΕΜΘ καθώς και για τους μονίμους Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τους ΕΠ.ΟΠ. Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων αποφάσισε τη συγκρότηση διακλαδικής επιτροπής, η οποία θα εξερευνήσει με ποιο τρόπο και κατά πόσο είναι εφικτή η δημιουργία αυτού του ενιαίου θεσμικού πλαισίου. Απόφασή μου είναι η παρουσία στη διακλαδική επιτροπή ενός τουλάχιστον ΕΜΘ προκειμένου να εκθέσει άμεσα τα προβλήματα του θεσμού του, αλλά και να συμβάλλει με τις απόψεις του στην εξεύρεση όσον το δυνατόν δικαιότερης λύσης.

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 2230/08-12-2009

Όπως επανειλημμένως είχαμε αναφέρει διαμέσου του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Αρ. Πρωτ. 14159/11.02.09 και 16000/12.3.09) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είναι πάρα πολλά. Η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ απέφευγε συστηματικά να ασχοληθεί με τα αιτήματα τους και να δώσει έστω σε κάποια από αυτά μια λύση. Αντίθετα επέμεινε να τους αντιμετωπίζει ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας και δεν έκανε καμία κίνηση προκειμένου να εξασφαλιστεί έστω και σταδιακά n ίση μεταχείριση με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.
Οι ΕΜΘ είναι σήμερα η Μόνη κατηγορία στρατιωτικών που δεν έχουν μονιμοποιηθεί και εργάζονται ουσιαστικά ως αορίστου χρόνου καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών τους. Οι νεότεροι τους, ως κατηγορία εργαζομένων, ΕΠΟΠ μονιμοποιούνται μετά την πάροδο επτά ετών υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ΕΜΘ που διανύουν το 24° έτος υπηρεσίας χωρίς στην πραγματικότητα να απολαμβάνουν το αγαθό της μονιμότητας. Το ειδικό όμως καθεστώς που διέπει συγκεκριμένα τα στελέχη του στρατού καθιστά την μονιμότητα περισσότερο απαραίτητη από κάθε άλλο εργαζόμενο στο δημόσιο. Αυτή την στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται νόμο με στόχο την μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα που είναι αορίστου χρόνου. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο στους ΕΜΘ αν συμπεριλαμβάνονται και αυτοί ως κατηγορία εργαζομένων ή αν θα αποτελέσουν για μια ακόμη φορά την εξαίρεση.
Ζητήματα επίσης τίθενται και αναφορικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν εκ του γεγονότος ότι τα πρώτα πέντε χρόνια της θητείας τους ήταν ασφαλισμένοι συνταξιοδοτικά στο ΙΚΑ ενώ υγειονομικά καλύπτονταν όπως και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί. Έπειτα τους ενέταξαν στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης με συνέπεια όμως διπλάσιοι χρόνοι από εξάμηνα, μάχιμη πενταετία, καταδυτικά, πτητικά να χάνονται, διότι το ΙΚΑ δεν έχει στο καθεστώς λειτουργίας του διάταξη που να προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις. Βλέποντας παρόμοιες αδικίες το ελληνικό κράτος στον νόμο 3234/2004 ρύθμισε αντίστοιχα θέματα για τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς της ΕΛΑΣ προβλέποντας οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ να αποδίδονται στο Δημόσιο και n πενταετία που έχουν διανύσει στο ΙΚΑ να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής και δημόσιας υπηρεσίας με την έκδοση αναγνωριστικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο. Κατά παράδοξο τρόπο οι ΕΜΘ είναι n μόνη κατηγορία στρατιωτικών που δεν τους αναγνωρίζονται οι παραπάνω διατάξεις παρόλο που oι εισφορές τους στο ΙΚΑ ήταν υψηλότερες από αυτές των ομοιόβαθμων συναδέλφων τους.
Τέλος παράδοξο αποτελεί και το γεγονός ότι οι ΕΜΘ μπορούν να εξελίσσονται μόνο μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστού και είναι και σε αυτή την περίπτωση η μοναδική κατηγορία εργαζομένων όπου για την προαγωγή δεν υπολογίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αλλά αποκλειστικά και μόνο ο τρόπος εισαγωγής τους στο ελληνικό δημόσιο.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένης της σθεναρής και αδιάλειπτης προσπάθειας σας να καθιερώσετε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και δικαίου ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες,

Ερωτάστε:
Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την ισότητα μεταξύ των από τον νόμο χαρακτηρισμένων ως Στρατιωτικών, όσον αφορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα;
Είναι στις προθέσεις σας να συμπεριλάβετε και τους ΕΜΘ στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεστε για το καθεστώς ανέλιξης στην ιεραρχία των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και όχι με βάση του τρόπου εισαγωγής τους;
Είναι στις προθέσεις σας η μονιμοποίηση των ΕΜΘ από την στιγμή που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και παραμένουν στο καθεστώς του αορίστου χρόνου ενώ οι συνάδελφοι τους ΕΠΟΠ με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, ορθός μονιμοποιούνται;


Ο Βουλευτής
Βασίλης Οικονόμου